ផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? បោះពុម្ពលើកទី១

 

អ្នកស្រាវជ្រាវៈ លោក ហាស់ វាសនា

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពៈ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០០២

ភាសាៈ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

សេវា ម៉ាយ បេស ខន់សាល់ មានលក់សៀវភៅនេះនៅគ្រប់បណ្ណាគារលក់សៀវភៅ ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

បន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅ ផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? នេះ លោកអ្នកនឹងមានការយល់ដឹងអំពី ថា តើផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? តើផ្សារភាគហ៊ុនមានតួនាទីអ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វីបានជាមានការទិញលក់ភាគហ៊ុន? ប្រវត្តិនៃផ្សារភាគហ៊ុន ការចាត់តាំងនៃផ្សារភាគហ៊ុន រចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្សាភាគហ៊ុន ប្រព័ន្ធនៃការជួញដូរនិងការវិនិយោគក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន ការចុះបញ្ជីនិងនិតិវិធីរបស់វា ហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទិញហ៊ុន? អ្វីទៅជាភាគហ៊ុន? អី្វទៅជាសិទ្ធិហ៊ុន? អ្វីទៅជាសក្ខីបត្រហ៊ុន? ប្រាក់ចំណេញមូលធន និងភាគលាភ តើអ្វីជាភាគហ៊ុនធម្មតា? តើអ្វីជាភាគហ៊ុនពិសេស ឬហ៊ុនបុរិមា? ហានិភ័យនិងរង្វាន់នៃការវិនិយោគចំពោះប្រភេទភាគហ៊ុននិមួយៗ ការវាយតំលៃភាគហ៊ុននិមួយៗ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបោះផ្សាយភាគហ៊ុននិមួយៗ  ការចុះបញ្ជីនិងនិតិវិធីនៃការវិនិយោគ និងការចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន ឬផ្សារមូលបត្រ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយចង់ទាក់ទងទិញដោយផ្ទាល់ សូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១២ ៨៨ ០០ ៩៥ / ០១១ ៥១ ៣៣ ៤២ / ០១៦ ៤៣ ៦៦ ៥២ ឬក៏ទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល E-mail: mybestconsult[at]gmail.com យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតថ្លៃ!

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com