អន្តរការីផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? បោះពុម្ពលើកទី១

 

អ្នកស្រាវជ្រាវៈ លោក ហាស់ វាសនា

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពៈ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩

ភាសាៈ​ ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

លេខ ISBN-13: 978-99963-507-0-2

សេវា ម៉ាយ បេស ខន់សាល់ មានលក់សៀវភៅនេះនៅគ្រប់បណ្ណាគារលក់សៀវភៅ ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

សៀវភៅ អន្តរការីផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? គឺជាស្នាដៃសៀវភៅថ្មីមួយទៀត ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពដោយម៉ាយ បេស ខន់សាល់ ហើយបន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅនេះ អ្នកអាន អ្នកសិក្សា អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើផែនការ អ្នកធ្វើការសំរេចចិត្ត ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ដូចជាថាតើអន្តរការីផ្សារភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី? ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រគឺជាអ្វី? ធនាគារវិនិយោគគឺជាអ្វី? ទីប្រឹក្សាវិនិយោគគឺជាអ្វី? អ្នកគួកជេរមូលបត្រនិងឈ្មួញហ៊ុន មានតួនាទីនិងមុខងារអ្វីខ្លះ? សៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញអោយឃើញនូវអ្វីដែលអន្តរការី មានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងមុខងារនៃផ្សារភាគហ៊ុន ឬផ្សាមូលបត្រនិងដើម្បីពន្យល់ថា តើផ្នែកនិមួយៗវាដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេច? តួនាទីនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងធនាគារវិនិយោគក្នុងការជួយក្នុងដំណើរការបោះផ្សាយនូវមូលបត្រថ្មីៗ និងតួនាទីផ្សេងទៀត។ អ្នកអាននឹងបានយល់ដឹងផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃឈ្មួញហ៊ុន និងអ្នកគួកជេរហ៊ុនក្នុងការកំណត់ថ្លៃទីផ្សារ និងថ្លៃសេវាផ្តល់ជូនរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយចង់ទាក់ទងទិញដោយផ្ទាល់ សូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១២ ៨៨ ០០ ៩៥ / ០១១ ៥១ ៣៣ ៤២ / ០១៦ ៤៣ ៦៦ ៥២ ឬក៏ទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល E-mail: mybestconsult[at]gmail.com យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតថ្លៃ!

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com