ផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្វី? បោះពុម្ពលើកទី២

 

សៀវភៅៈ ផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្វី? បោះពុម្ពលើកទី២, ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

អ្នកស្រាវជ្រាវៈ លោក ហាស់ វាសនា

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពៈ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០

លេខ ISBN-13: 978-99950-896-6-5

សេវា ម៉ាយ បេស ខន់សាល់ មានលក់សៀវភៅនេះនៅគ្រប់បណ្ណាគារលក់សៀវភៅ ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

នេះគឺជាស្នាដៃបោះពុម្ពលើកទី២ សៀវភៅនេះត្រូវបានកែសំរួល និងបានបន្ថែមនូវជំពូកមួយចំនួនទៀត ដូចជា សារៈសំខាន់នៃទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ បញ្ហាប្របឈមនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សាសញ្ញាប័ណ្ណ។ សៀវភៅ ផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្វី? នេះនឹងនាំយកមកនូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណ ជូនដល់លោកអ្នកអាន អ្នកសិក្សា អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើផែនការ អ្នកធ្វើការសំរេចចិត្ត ក៏ដូចជាប្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗនេះ ដូចជាថាតើផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្វី? ការវិនិយោគទុនលើសញ្ញាប័ណ្ណ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការទិញលក់សញ្ញាប័ណ្ណ មូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាមានការផ្តល់ហិរញប្បទានតុនជាបំណុល តាមរយៈការលក់សញ្ញាប័ណ្ណនេះ ហើយតើមានលក្ខខណៈពិសេសៗ ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់របស់សញ្ញាប័ណ្ណដូចម្តេចខ្លះ? លោកអ្នកនឹងបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពី ការវាយតំលៃសញ្ញាប័ណ្ណផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយចង់ទាក់ទងទិញដោយផ្ទាល់ សូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១២ ៨៨ ០០ ៩៥ / ០១១ ៥១ ៣៣ ៤២ / ០១៦ ៤៣ ៦៦ ៥២ ឬក៏ទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល E-mail: mybestconsult[at]gmail.com យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតថ្លៃ!

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com