ឆ្ពោះទៅបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាៈ លទ្ធផលសំរេចបាននិងបញ្ហាប្រឈម

 

សៀវភៅៈ ដំណើរឆ្ពោះទៅបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាៈ លទ្ធផលសំរេចបាននិងបញ្ហាប្រឈម បោះពុម្ពលើកទី១, ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

អ្នកស្រាវជ្រាវៈ លោក ហាស់ វាសនា

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពៈ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៧

លេខ ISBN-13: 978-99950-896-0-3

សេវា ម៉ាយ បេស ខន់សាល់ មានលក់សៀវភៅនេះនៅគ្រប់បណ្ណាគារលក់សៀវភៅ ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

បន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅ ដំណើរឆ្ពោះទៅបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាៈ លទ្ធផលសំរេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនេះ លោកអ្នកនឹងមានការយល់ដឹងអំពី គំនិតផ្តួចផ្តើមដំបូង ចាប់ផ្តើមពីការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទីផ្សាមូលធន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ការបង្កើតឡើងនូវក្រុមការងារ គណៈកម្មការ មូលហេតុសំខាន់ៗសំរាប់ការបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជា លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុននេះ ដូចជា តំរូវការនៃកត្តាច្បាប់ និងតំរូវការនៃកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធាតុផ្សំសំខាន់ៗ៤ដែលអាចដាក់អោយដំណើរការបាន នូវទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា លទ្ធផលសំរេចបានកន្លងមក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា តើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះចំពោះការបង្កើត ផ្សារភាគហ៊ុននេះ? និងដំណោះស្រាយសក្តានុពលមួយចំនួនក្នុងការរួមសហការ ឬក៏ការបង្កើតទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងរូបភាពជាការរកស៊ីរួមទុន ជាមួយគ្នាក្នុងភាគទុន ណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន ក្នុងចំណោមភាគីចូលរួមនៅពេលអនាគត។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយចង់ទាក់ទងទិញដោយផ្ទាល់ សូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១២ ៨៨ ០០ ៩៥ / ០១១ ៥១ ៣៣ ៤២ / ០១៦ ៤៣ ៦៦ ៥២ ឬក៏ទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល E-mail: mybestconsult[at]gmail.com យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតថ្លៃ!

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com