សមាជិករបស់យើង

 

សមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកនៅលីវ ដែលមាន អាជីពជោគជ័យ មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវ និងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ សមាជិកស្វែងរកដៃគូ អនាគតទាំងអស់ដែលនៅលីវរបស់យើងទាំងអស់នេះមានចាប់ពី មន្រ្តី និងបុគ្គលិកធម្មតា ដែលកំពុង តែធ្វើការតាមផ្នែក និងវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដូចជាមន្រ្តីរាជាការ បុគ្គលិកធ្វើការទាក់ទងនឹងផ្នែកច្បាប់ បុគ្គលិកអង្គការ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកធនាគារ សាស្រ្តាចារ្យ គ្រូបង្រៀន និងម្ចាស់សេវាកម្មនិងអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យមជាច្រើននាក់ទៀតដែលនៅលីវ។

សមាជិកស្វែងរកដៃគូអនាគតរបស់យើងផ្សេងទៀតដែលនៅលីវ គឺជាអ្នកមានអាជីព វិជ្ជាជីវៈ ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលមាន អាជីពជោគជ័យ មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវ ដោយពួកគាត់មានការជាប់រវល់ខ្លាំង ហើយដែល ពួកគាត់មានបំណងពិតប្រាកដ ក្នុងការស្វែងរកដៃគូអនាគតរបស់ខ្លួន តាមលក្ខខណៈមួយឯកជននិង រក្សាការសំងាត់បំផុត។ នៅក្នុងបញ្ជីទិន្នន័យរបស់យើង យើងមានសមាជិកស្វែងរកដៃគូអនាគតជា ច្រើនរូបដួចជា អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកប្រតិបត្តិ នាយក អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល មេធាវី គណនេយ្យករ វេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងបច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រិនជោគជ័យ ដែលអ្នកទាំងនេះបានបើកចិត្ត ទូលាយក្នុងការទទួលយក និង មានបំណងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងរឹងម៉ាំជាមួយនឹងដៃគូណា ដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នា ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដើម្បីកសាងបានសុភមង្គលរបស់ខ្លួនតាមរយៈសេវាកណ្តាលនេះ បន្ទាប់ពីពួកគាត់ មានមុខរបរ ឬការងាររឹងម៉ាំរួចហើយ។

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com