ដំណើរការផ្គូផ្គងរកដៃគូអនាគត

១.ជួបជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់យើង

ជួបជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់យើងដើម្បីជជែកគ្នា នៅការិយាល័យរបស់យើងជាធម្មតាដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក

 

២.ពិនិត្យលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

បំពេញពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិក និងសំនួរទាក់ទងនឹងដៃគូអនាគតដែលខ្លួនចង់ជួប ជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់យើង។

 

៣.ការផ្គូផ្គងព័ត៏មានសមាជិកយើងនឹងស្វែងរកសមាជិកដែលមានលក្ខខណៈ និងគុណតំលៃដូចគ្នាអោយជួបគ្នា

 

៤.ការកំណត់ថ្ងៃណាត់ជួប

ការកំណត់ថ្ងៃណាត់ជួបរបស់សមាជិកត្រូវបានជួយសំរបសំរួលដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើង

 

៥.គ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនតាមថ្ងៃណាត់ជួបជាការស្រេច

អ្នកគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនតាមថ្ងៃណាត់ជួបជាការស្រេច និង សូមរីករាយអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាចុះ

 

៦.ការផ្តល់យោបល់បន្ទាប់ពីបានជួបមុខហើយ

យើងទទួលយកការផ្តល់យោបល់បន្ទាប់ពីបានជួបដៃគូរួចហើយ

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com