មូលហេតុអ្វីខ្លះ បានជាបង្កើតសេវា ស្វែងរកដៃគូអនាគត នេះឡើង?

ដោយពិនិត្យឃើញថា ស្នេហាដែលកើតឡើងរវាងបុរសនិងនារី មានការបែកបាក់ លែងលះគ្នា មានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើន ដូចជាស្នេហាមិនដូចបំណង ស្នេហាបោកប្រាស់ ស្នេហាដោយមានការលាក់បាំងប្រវត្តិរូបពិត ស្នេហាដោយឪពុកម្តាយបង្ខំ

ស្នេហាដោយសំឡឹងមើលឃើញតែមាសប្រាក់បុណ្យសក្តិ និងទ្រព្យសម្បត្តិ ស្នេហាតាមរយៈទូរស័ព្ទ តាមរយៈអ៊ីនធើណិត ស្នេហាដោយចៃដន្យ ស្នេហាស្គាល់គ្នារយៈពេលខ្លីពេក ស្នេហាភ្លើងចំបើង ស្នេហាលេងសើច ស្នេហាវ័យក្មេងពេក។ល។និង។ល។ បញ្ហាស្នេហាទាំងអស់នេះ លទ្ធផលចុងក្រោយនោះគឺជាស្នេហាមិនពិត។ សំនួរចោទសួរថា”តើទៅរកស្នេហាពិតនៅឯណា? តើត្រូវរកវាដោយរបៀបណា?” ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំនួរទាំងនេះ សេវាពិគ្រោះយោបល់ ស្វែងរកដៃគូអនាគត ឬស្វែងរកស្នេហាពិត មួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមានឈ្មោះថា“ម៉ាយ បេស ខន់សាល់”។

 

 

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៍: +855 (0) 11 51 33 42, (0)12 88 00 95, (0)12 95 87 65, (0)16 43 66 52

អាសយ៍ដ្ឋាន: #2AB, ផ្លូវ 294, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

អីមែល: info@mybestconsult.com